Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Można składać wnioski o kolejne wsparcie z PUP

PUP Radzyń Podlaski   
piątek, 15 maja 2020 06:00

PUPPowiatowy Urząd  Pracy informuje, iż w dniu 8 maja br. Dyrektor PUP ogłosił nabór wniosków na:

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

Wnioski można składać do dnia  22 maja 2020 r.

Jak informuje Dyrektor PUP Anna Ilczuk kolejny nabór jest przewidziany na  przełomie maja i czerwca    br., tak aby pracodawcy mogli spokojnie obliczyć  czy nastąpił spadek obrotów za 2 m-ce roku 2020 do  analogicznych okresów roku 2019.

Jeśli taki spadek nastąpił, zapraszamy do składania wniosków o tę formę wsparcia. Dotyczy ona zarówno pracodawców nie zatrudniających pracowników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), jak również   firm zatrudniające do 250 osób. Oczywiście należy spełnić również inne warunki a spadek obrotów musi wynieść co najmniej 30%.

Jak informuje PUP największym zainteresowaniem nadal cieszą się  pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.  Urząd udzielił już wsparcia ponad 1450 podmiotom z naszego powiatu na kwotę ponad 7 milionów zł.

137 przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi  niezatrudniającymi  pracowników złożyło wnioski na dofinansowanie  części kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę ponad 686 tyś. zł, a przedsiębiorcy  mikro, mali i średni  złożyli 112 wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń  dla 388 pracowników na kwotę ponad  1.490. tyś zł.

 Przypomnijmy, że dofinansowanie  jest obliczane wg. następujących przedziałów spadku obrotów: 30%, 50%, 80%. Jeśli np. spadek obrotów wyniósł co najmniej 80% pracodawca  może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w wysokości  nieprzekraczającej 90% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy. Tj. kwota 2340zł + ZUS od tej kwoty. Dofinansowanie przysługuje przez okres 3 m-cy, od  miesiąca złożenia wniosku.

 W sytuacji, gdy pracodawca  skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Podobnie można łączyć dofinansowania z FGśP i innych źródeł. Nie można otrzymać środków na ten sam cel i dla tego samego pracownika.

Łącznie na różne formy wsparcia związane z negatywnymi skutkami COVID- 19   Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim dysponuje kwotą ponad 20 milionów zł  z możliwością jej zwiększenia.

Przypomnijmy katalog instrumentów wsparcia realizowanych przez powiatowe urzędy pracy dla  przedsiębiorców przewidziane w specustawie, na które trwa nabór wniosków:

  • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy.
  • Dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dofinasowaniu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Urząd zachęca do współpracy także w ramach dotychczasowych form, (tam gdzie organizacja pracy na to pozwala) tj. w ramach dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej, doposażeń stanowisk pracy dla pracodawców, staży, prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie, szkoleń i innych.

 

Komentarze  

 
#1 Premier Morawiecki i minister Szumowski odmrażająKraków 2020-05-15 22:51
W kolejnym etapie odmrażania gospodarki, premier pozwoli odmrozić mięso zakupione w pierwszym tygodniu pandemii.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.