Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Kolejny nabór wniosków o pomoc z PUP

Mariusz Szczygieł   
piątek, 29 maja 2020 06:00

Urząd PracyPowiatowy Urząd  Pracy informuje, że 28 maja br. Dyrektor PUP ogłosił  kolejny nabór wniosków na:

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski wraz z załącznikami i umową należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. do dnia 11 czerwca 2020 r. Więcej informacji na stronie internetowej www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

Jak informuje PUP dotychczas największego wsparcia udzielił ponad 1700  podmiotom z naszego powiatu na pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, łącznie na  kwotę ponad 8 milionów zł. Nadal wpływają wnioski na te formę wsparcia, a nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Wnioski na dofinansowanie części kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej  złożyło ponad 200 przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi  niezatrudniającymi  pracowników na kwotę ponad 1 mln zł.

126 przedsiębiorców (mikro, małych i średnich) złożyło wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń  dla  ponad 550 pracowników na kwotę ponad  2mln zł .

Sytuacja na runku pracy w powiecie radzyńskim

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim jest zarejestrowanych  1 538 osób. Opublikowana przez GUS stopa bezrobocia za kwiecień br.  w powiecie radzyńskim  wynosiła 6,4% i wzrosła o  0,3%  w stosunku do marca br.  W roku 2019 stopa bezrobocia w naszym powiecie  w analogicznym miesiącu wynosiła 6,6%.

PUP realizuje też  dotychczasowe  formy wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych. Nawet w trudnych czasach pandemii pracodawcy utworzyli w ramach dofinansowań ponad 10 stanowisk pracy, a  12 osób bezrobotnych  podjęło własną działalność gospodarczą korzystając ze wsparcia PUP.  Zbliżający się sezon zbiorów owoców miękkich   oraz ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców,  spowodował, że do

ewidencji   oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  wpisano 183 oświadczeń, wydano 105 wniosków o  zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i   7 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z urzędem, który przyjmuje interesantów w specjalnie przygotowanej sali z wejściem od strony północnej budynku, z zachowaniem wymaganych reżimów sanitarnych i po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Nadal jednak preferowaną formą kontaktu jest droga elektroniczna. PUP jest przygotowany organizacyjnie i  logistycznie  aby załatwianie sprawy odbywało się zdalnie (on-line) bez przychodzenia do urzędu. Dlatego prosimy aby pracodawcy, którzy nie posiadają podpisów elektronicznych zakładali bezpłatne profile zaufane i nimi podpisywali dokumenty kierowane do urzędu. Swoją tożsamość mogą Państwo weryfikować np. poprzez bankowość elektroniczną. Dokumenty w formie elektronicznej mogą Państwo podpisywać również za pomocą specjalnie dedykowanej strony ministerialnej:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.