Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 10 kwietnia 2020 imieniny: Michała, Makarego

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Burmistrz Kowalczyk nagrodził wyróżniających się uczniów

Katarzyna Wodowska   
sobota, 04 czerwca 2011 09:36

110602-nagrodyum

Jak co roku samorząd miejski nagrodził najzdolniejszych uczniów z radzyńskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uroczystość miała miejsce 2 czerwca podczas sesji rady miasta.

Uczniowie zostali uhonorowani za sukcesy i osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011. Uzdolnioną młodzież brała udział w konkursach, olimpiadach i wydarzeniach artystycznych. Nagrodzono ich dziękując z ten sposób za poniesiony trud i wysiłek w uzyskaniu tak wysokich osiągnięć i promowaniu naszego miasta. Na sali sesyjnej urzędu miasta gościło kilkudziesięciu prymusów. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół oraz wychowawcy. Dyplomy i upominki wręczali burmistrz Witold Kowalczyk i przewodniczący Jacek Piekutowski. Na koniec uroczystości dla wszystkich zaśpiewała znana i utalentowana wokalnie Kasia Wachnik.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1:

1. Kamil Siemionek – kl. VI c – Konkurs matematyczny – laureat wojewódzki, III miejsce w II Wojewódzkim i IX Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „Mistrz Komputera”, III miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2011.

2. Wojciech Matuszewski – kl. VI c – konkurs przyrodniczy- laureat wojewódzki, laureat I stopnia Konkurs matematyczny Oxford, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2011.

3. Agata Jabłońska – kl. VI b – laureatka XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Konopnickiej w kategorii prozy.

4. Bartosz Twarowski – kl. V b – I miejsce w wojewódzkim konkursie literackim „Moje Boże Narodzenie”.

5. Karol Rychlik – kl. VI c – finalista w II Wojewódzkim i X Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „Mistrz Komputera”, laureat I stopnia konkursu z języka angielskiego Oxford.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2:

1. Anna Grudzień – kl. VI d – finalistka etapu wojewódzkiego konkursu przyrodniczego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, finalistka etapu rejonowego konkursu polonistycznego, matematycznego i historycznego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

2. Bartosz Kowalski – kl. VI d - finalista etapu rejonowego konkursu polonistycznego, matematycznego i historycznego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, II miejsce w Miejsko- Gminnym Konkursie Ortograficznym w kategorii klas VI.

3. Olga Szewczyk – kl. V e – finalista Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego „Polonista roku 2011”, VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym PTTK w Legnicy.

4. Michał Grodzki – kl. VI d - finalista etapu rejonowego konkursu polonistycznego, matematycznego i historycznego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

5. Kinga Karwowska – kl. VI c - finalistka etapu rejonowego konkursu polonistycznego, matematycznego i historycznego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

6. Anna Czerwińska – kl. IV d – laureatka Konkursu Polonistycznego „Polonista Roku 2011”, wyróżnienie w XIV Jesiennym Konkursie Recytatorskim w Lublinie (etap wojewódzki).

Uczniowie z Gimnazjum nr 1:

1. Jakub Kotowski – kl. III b – laureat Konkursu Geograficznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim; zwolniony z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego – z mocy ustawy otrzymał maksymalną ilość punktów, finalista Konkursu Matematycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, finalista Konkursu Polonistycznego- Krasomówczego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim.

2. Angelika Oworuszko – kl. III a - laureatka Konkursu Chemicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim; zwolniona z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego – z mocy ustawy otrzymała maksymalną ilość punktów, wyróżniona za dobry wynik w XV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka w Lublinie.

3. Justyna Sobocka – kl. III c – laureatka Konkursu Polonistycznego- Krasomówczego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim; zwolniona z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego – z mocy ustawy otrzymała maksymalną ilość punktów w kl. III, wyróżniona w XII Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego, II nagroda w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim poświęconym osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, II miejsce w województwie w ogólnopolskim projekcie „Wolontariat na rzecz aktywności społecznej – XVII Sesja Sejmu dzieci i Młodzieży”, wyróżniona i zakwalifikowana do prac komisji problemowych Sejmu DM, posłanka województwa lubelskiego na XVII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

4. Magdalena Kowalczyk – kl. II c - II miejsce w województwie w ogólnopolskim projekcie „Wolontariat na rzecz aktywności społecznej – XVII Sesja Sejmu dzieci i Młodzieży”, wyróżniona i zakwalifikowana do prac komisji problemowych Sejmu DM, posłanka województwa lubelskiego na XVII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

5. Kinga Próchniewicz - laureatka Konkursu Fizycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim; zwolniona z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego – z mocy ustawy otrzymała maksymalną ilość punktów, laureatka Konkursu Języka Rosyjskiego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim, wyróżniona za dobry wynik w XV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka w Lublinie, laureatka II miejsca w okręgu i bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

6. Agnieszka Kotowska – kl. III a - laureatka Konkursu Geograficznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim; zwolniona z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego – z mocy ustawy otrzymała maksymalną ilość punktów. Finalistka Konkursu Historycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu okręgowym.

7. Tomasz Szabrański – kl. III c – wyróżniony za dobry wynik w XV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka w Lublinie, finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć – Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, finalista etapu okręgowego Konkursu Polonistycznego – Krasomówczego Lubeslkiego Kuratora Oświaty.

8. Joanna Jastrzębska – kl. III b – finalistka etapu okręgowego Konkursu Polonistycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty, wyróżniona w przeglądzie regionalnym za wokalną rolę Archanioła w przedstawieniu „Anioły prosto z chmur …” Stoczek Łukowski 2011.

9. Beata Szczygieł – laureatka XII Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego, nagroda specjalna jury za recytację gwarą.

10. Joanna Nestoruk – laureatka I nagrody XII Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego, laureatka I nagrody Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Marianny Bocian.

11. Rafał Grzywaczewski – laureat szczebla okręgowego w Konkursie Matematycznym Lubelskiego Kuratora Oświaty, wyróżniony za dobry wynik w XV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka w Lublinie, wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, finalista etapu okręgowego konkursu Polonistycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Uczniowie z Gimnazjum nr 2:

1. Jagoda Kowalczyk – kl. III b –finalistka Kuratoryjnego Konkursu Krasomówczego, laureatka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego, I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim- Legendy o Radzyniu Podlaskim w ramach programu Pogranicze Kultur. Radzyń – Europa, Europa – Radzyń, I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim poświęconym Janowi Pawłowi II, liczne osiągnięcia w rajdach i marszach orientację, II miejsce w finale oddziałowym XXXIX OMTTK- u awans do finału wojewódzkiego Biłgoraju.

2. Jan Borysiuk – kl. III b – stypendysta lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010- 2013, II miejsce w powiatowym konkursie na temat powstania styczniowego, Multitest z geografii- 5 miejsce w kraju, Multitest z chemii- 18 miejsce w kraju, Pingwin z matematyki- 9 miejsce w kraju, wyróżnienie, Sezam z matematyki- I miejsce w kraju, laureat, Mix matematyczno- przyrodniczy – 9 miejsce w kraju, laureat, Olimpus matematyczny- 3 miejsce w kraju, laureat.

3. Olga Wysokińska – kl. II c – Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego, finalistka Kuratoryjnego Konkursu Krasomówczego, zaangażowana w szkolne i pozaszkolne (prezentowane dla środowiska lokalnego) wieczorki, akademie i przedstawienia.

4. Magdalena Świderska– kl. II c – finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego, laureatka Kuratoryjnego Konkursu Krasomówczego, zaangażowana w szkolne i pozaszkolne (prezentowane dla środowiska lokalnego) wieczorki, akademie i przedstawienia.

5. Anna Szczerba– kl. II c – finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego, finalistka Kuratoryjnego Konkursu Krasomówczego, zaangażowana w szkolne i pozaszkolne (prezentowane dla środowiska lokalnego) wieczorki, akademie i przedstawienia.

6. Paula Oramus – kl. III a – I miejsce w Powiatowym Jesiennym Konkursie Recytatorskim, finalistka Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

7. Paulina Gajownik – kl. III d – laureatka Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego.

8. Aleksandra Golecka – kl. II c – Multitest z geografii- 15 miejsce w kraju, dyplom wyróżnienia, Multitest z fizyki – 10 miejsce w kraju, laureatka, Pingwin z matematyki – wyróżnienie, Pingwin z geografii – 10 miejsce w kraju, wyróżnienie, Multitest z matematyki- laureatka, Mix matematyczno- przyrodniczy – 11 miejsce w kraju, wyróżnienie, „Lwiątko” z fizyki – wyróżnienie.

9. Jakub Bilski – kl. I d - Multitest z matematyki – 4 miejsce w kraju, laureat, Pingwin z matematyki – 3 miejsce w kraju, laureat, Pingwin z geografii – 12 miejsce w kraju, Sezam z matematyki – 3 miejsce w kraju laureat, Alfik matematyczny- I miejsce w województwie.

10. Bartosz Bogusz – kl. III d – finalista Kuratoryjnego Konkursu Fizycznego, Multitest z matematyki – 15 miejsce w kraju, wyróżnienie, Sezam z matematyki – 4 miejsce w kraju, laureat, Alfik matematyczny – 14 miejsce w województwie, Olimpus z matematyki – 3 miejsce w kraju, laureat, Mix matematyczno- przyrodniczy – 10 miejsce w kraju, laureat, IX Powiatowy Konkurs Matematyczny – zakwalifikował się do II etapu, „Lwiątko” z fizyki – wyróżnienie.

12. Edyta Hernik – kl. III d – Pingwin z matematyki – 11 miejsce w kraju, Sezam z matematyki – 2 miejsce w kraju, laureatka, Olimpus z matematyki – 6 miejsce w kraju, laureatka, Mix matematyczno- przyrodniczy – 11 miejsce w kraju, wyróżnienie, IX Powiatowy Konkurs Matematyczny – zakwalifikowała się do II etapu, dobry wynik w XV Konkursie Matematycznym im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka.

13. Agata Tomczak – kl. II c – Deutschfreund 2010 – 1 miejsce w województwie, zakwalifikowanie do etapu finałowego V Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego (rozstrzygnięcie w czerwcu).

Uczniowie wyróżniający się na niwie artystycznej, zrzeszeni w grupach zainteresowań w radzyńskim Ośrodku Kultury i Rekreacji:

Grupa teatralna:

1. Joanna Matuszewska – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1. Od czterech lat należy do koła teatralnego „Fantazja”. Swoje miejsce w grupie teatralnej osiągnęła systematycznością, ciężką pracą, miłością do sceny. Razem z grupą uczestniczyła w latach 2008, 2009, 2010 w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Puchar Uśmiechu” w Krośnie. Jest współtwórczynią wszystkich największych nagród grupy „Fantazja”, czyli: w roku 2008 – III miejsce w województwie na Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych, awans do Krosna a tam „Tęczowa paleta” za spektakl „Koronki i kordonki”; w roku 2009 - II miejsce w województwie na Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych, awans do Krosna, w Krośnie II miejsce – Brązowy Puchar Uśmiechu; w roku 2010 – II miejsce w województwie i ponownie awans do Krosna a tam II miejsce i Brązowy Puchar Uśmiechu za spektakl „ Wpadł słoń do szafy”.

2. Olga Śliwińska - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1. Najdłużej związana z grupą teatralną „Fantazja”, bo aż 6 lat. Wcześniej grała epizody z nieistniejąca już grupą „7”. Należy do najbardziej wytrwałych, pracowitych i zdolnych członków grupy. Jest współtwórca największych sukcesów „Fantazji”. W roku 2009 na festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych Województwa Lubelskiego została wybrana (wraz z Martą Kojtych z tego samego teatru) za najlepszy talent aktorski przeglądu, zdobywając wyróżnienie specjalne za rolę Kmiecia Wolnego Obywatela w widowisku „Za ósmą górą”. Razem z „Fantazją” uczestniczyła w latach 2008, 2009, 2010 Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Puchar Uśmiechu” w Krośnie zdobywając: w roku 2008 – „Tęczową paletę” nagroda za najpiękniejszą scenografię i najczystszą formę przekazu w spektaklu „Koronki i kordonki”; w roku 2009 – III miejsce i Brązowy Puchar Uśmiechu za spektakl „Za ósmą górą”; w roku 2010 - III miejsce i Brązowy Puchar Uśmiechu oraz Berło Króla Błystka za reżyserią spektaklu „Wpadł słoń do szafy”, w którym Olga grała główną rolę.

3. Marta Kojtych – uczennica klasy I Gimnazjum nr 2 w Radzyniu. Od 5 lat należy do koła teatralnego „Fantazja”. Należy do najbardziej zdolnych i wytrwałych uczestników tej grupy. Dzięki jej talentowi aktorskiemu grupa od wielu lat zajmuje czołowe lokaty w mieście, województwie a nawet arenie ogólnopolskiej. W roku 2009 na Najciekawszych Widowisk Teatralnych Województwa Lubelskiego została zauważona jako najlepsza młoda aktorka całego przeglądu, zdobywając specjalne wyróżnienie za rolę Bojarza w spektaklu „Za ósmą górą”. Razem z „Fantazją” uczestniczyła w latach 2008, 2009, 2010 Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Puchar Uśmiechu” w Krośnie zdobywając: w roku 2008– „Tęczową paletę” nagroda za najpiękniejszą scenografię i najczystszą formę przekazu w spektaklu „Koronki i kordonki”; w roku 2010 - III miejsce i Brązowy Puchar Uśmiechu oraz Berło Króla Błystka za reżyserią spektaklu „Wpadł słoń do szafy”.

Grupa modelarska:

Jakub Kotowski – uczeń klasy III Gimnazjum nr 1 w Radzyniu. W 2010 roku 7 startów na zawodach: Bytom (wyróżnienie, konkurs międzynarodowy), Świdnik (wyróżnienie), Wilno, Radom (I miejsce w klasie samolotów 1/48), Białystok (wyróżnienie i puchar za najlepszy model juniora), Radzyń Podlaski (puchar dla najlepszego juniora), Lublin (wyróżnienie).

{morfeo 752}

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.