Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 15 czerwca 2021 imieniny: Jolanty, Wita
Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

Dyrektor szkoły w Białej zawieszona. Co się dzieje w szkole?

Mariusz Szczygieł   
czwartek, 10 listopada 2011 21:58

Zespół Szkół w Białej k. RadzyniaSytuacja w Zespole Szkół w Białej koło Radzynia zaostrza się.

Zdesperowani rodzice, wystosowali list otwarty, w którym domagają się zdecydowanych działań wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. Wójt zawiesza dyrektor szkoły Jolantę Odrzygóźdź w pełnieniu obowiązków. Rodzice zadają jednak kolejne pytania. Co na to wójt? 

Poniższy list otwarty otrzymaliśmy 7 listopada br. w późnych godzinach wieczornych. 8 listopada rodzice złożyli go w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim. Tego samego dnia poprosiliśmy wójta o komentarz, który otrzymaliśmy późnym wieczorem. W międzyczasie rodzice dowiedziawszy się o zawieszeniu dyrektor szkoły przesłali do nas kolejne pytania do wójta, które niezwłocznie przekazaliśmy. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź.

Jak wygląda sytuacja w szkole? Co zarzucają dyrektorce rodzice? Czego oczekują od wójta? To wszystko poniżej.

 

Radzyń Podlaski, 4 listopada 2011 r.

 

Szanowny Pan

Wiesław Mazurek

Wójt Gminy Radzyń Podlaski


LIST  OTWARTY

 

            Do napisania tego listu zmusiła nas Pańska bezczynność i lekceważąca postawa, wobec sygnalizowanych przez nas od kilku miesięcy problemów związanych                               z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Białej k/Radzynia Podlaskiego w z związku z osobą jej dyrektora a konkretnie dyrektorki Jolanty Odrzygóźdź. W trosce o nasze dzieci, pisaliśmy do Lubelskiego Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (który, jako jedyny tematem się zainteresował i podjął stosowne działania) lokalnych gazet a prawda jest taka, że najwłaściwszym adresatem naszych uwag i próśb jest organ prowadzący czyli Pan.

To Pan ma prawne możliwości aby panią dyrektor kontrolować (co do zasadności formułowanych zarzutów), dyscyplinować poprzez zastosowanie upomnień, kar, nagan, to Pan wreszcie w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, jest władny odwołać panią dyrektor z zajmowanego stanowiska. Zastanawiamy się, co jeszcze stać się musi w tej szkole, aby Pan zareagował jako osoba, która ponosi odpowiedzialność za klimat szkoły, za styl kierowania, za współpracę  z rodzicami, za warunki w jakich uczą się nasze dzieci. Proszę po roku sprawowania funkcji wójta wziąć do ręki ustawę o systemie oświaty i przyjrzeć się zadaniom organu prowadzącego czyli Pańskim, w stosunku do prowadzonych przez siebie szkół.

            Jak długo będzie się Pan bezczynnie przyglądał naruszaniu przez panią dyrektor Jolantę Odrzygóźdź godności dzieci,  godności ich rodziców, naruszaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa szczególnie bezpieczeństwa psychicznego uczniów ?. /przykład / - 7 letnie dziecko, ucznia I klasy szkoły podstawowej po 4 miesiącach jego pobytu w szkole skierowała na rozmowę prewencyjną na policji !. Taki z niej …pedagog, że nie potrafi sobie poradzić z 7 letnim, niezdyscyplinowanym dzieckiem. Czy pani dyrektor Odrzygóźdź zasięgnęła opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ?, - nie. Czy pani dyrektor spytała może w kuratorium oświaty jak radzić sobie w takich sytuacjach ? – nie. Czy pani dyrektor poruszyła problem na zespole wychowawczym w szkole ? – nie. Pani dyrektor „załatwiła sobie” prawdopodobnie przez siostrę policjantkę przesłuchanie na policji, jakby 7-letnie dziecko popełniło, co najmniej zbrodnię. Czy pani zastanowiła się choć przez chwilę, co pozostało w psychice dziecka po takich „atrakcjach”/.

            Jak długo będzie się Pan bezczynnie przyglądał ewidentnym  naruszeniom przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie współpracy z jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym ?) organem szkoły, jaką jest Rada Rodziców ?. Kiedy skończy się „ręczne sterowanie” radą rodziców, która jest przecież samodzielnym, niezależnym i autonomicznym organem szkoły ?. Kiedy skończy się pokazywanie i wyznaczanie palcem, kto ma uczestniczyć w wyborach do rady rodziców,?. Kiedy pani dyrektor pozwoli radzie rodziców na kreatywność, realizację pomysłów co do wydatkowania funduszy rodziców ?.Dlaczego tak bardzo zależy jej na tajności wydatków rady? Kiedy wreszcie pani dyrektor zrozumie, że na posiedzeniu rady może uczestniczyć tylko i wyłącznie wtedy kiedy rodzice ją zaproszą. A praktyka jest taka, że uczestniczy od lat w każdym zebraniu !!!. Mało tego. Wystarczy spojrzeć w protokoły aby zobaczyć, że niemal wszystkim radom przewodniczy, jakby zapomniała, że jest przewodniczącą rady pedagogicznej a nie rady rodziców. „Ręczne sterowanie” wszystkim co się w szkole dzieje…. To zasada w szkole kierowanej przez panią dyrektor Odrzygóźdź.

            Jad długo będzie Pan pozwalał na dysponowanie szkolnym mieniem jak swoim własnym. Kolejny gabinet, kosztem sali lekcyjnej, który powstał przecież za pana zgodą!!! Udostępnianie sali gimnastycznej „obcym” i ograniczanie dostępu dzieciom i ich rodzicom.

Jak długo będzie się Pan bezczynnie przyglądał sposobom gospodarowania przez panią dyrektor Jolantę Odrzygóźdź funduszem socjalnym, który jest przecież ustawowo tworzony po to, by wspierać osoby najsłabiej sytuowane finansowo ?. Teoria a praktyka ? W tej szkole z pewnością najuboższi nie mają szans z niego skorzystać. Pan doskonale zna sprawę osoby , która nie została zabrana na   ostatni wyjazd integracyjny  w związku z Dniem Edukacji Narodowej. Miał być dla wszystkich pracowników, niestety znowu tylko teoria. Bezczelny, chamski  późniejszy komentarz, że „głupia .............. myślała, że ja ją do 4-gwiazkowego hotelu zabiorę” ?. Powszechna i częsta pogarda dla ludzi biednych, nie mających szerokich koneksji jest niemal cechą osobowości pani Jolanty Odrzygóźdź. Są świadkowie, którzy potwierdzą zachowanie osoby, która mieni się „nauczycielem” i to dyplomowanym. NAUCZYCIELEM, który powinien być „mistrzem w zawodzie”. Twórca słynnej na cały świat Lubelskiej Szkoły Humanistycznej prof. Mieczysław Krąpiec twierdził, że „NAUCZYCIEL, to najpiękniejsze określenie jakim można nazwać człowieka. Jakim podłym trzeba być i prostackim aby tak traktować pracownika, człowieka ???.

Jak długo będzie się Pan bezczynnie przyglądał  zwalnianiu pracowników i pozbywaniu się ze szkoły tych twórczych, z inicjatywą a tak naprawdę niewygodnych, bo mających swoje zdanie ?, wtrącaniu się i wymuszaniu zawyżania lub zaniżania ocen dla uczniów często ze względu na ich status materialny czy swoje „widzimisię” ?. Jak długo rodzice nie będą w  szkole mieć swobodnego dostępu do statutu, regulaminu rady rodziców?. Na prośbę  rodziców o zamieszczenie na stronie internetowej tych podstawowych dla funkcjonowania szkoły dokumentów usłyszeli odpowiedź dyrektorki „że nie ma miejsca”. Rodzice dopiero poprzez pana wójta otrzymali egzemplarz statutu, niestety regulaminu rady rodziców organ prowadzący nie posiada. .

 Jak długo będzie się Pan bezczynnie przyglądał żałosnym i nie mającym nic wspólnego z godnym zachowaniem nauczyciela dyplomowanego zachowaniem męża pani dyrektor Tomasza Odrzygóździa, który ewidentnie inwigilował i zastraszał rodziców i uczniów uczestniczących w rozmowach z wizytatorem kuratorium oświaty, badającym zasadność skargi o naruszanie praw dziecka i ucznia  w dniu 31 października br. ???. Czy krążenie wokół budynku w którym prowadzone były rozmowy, zaglądanie do okien, przesiadywanie w samochodzie przed budynkiem urzędu gminy, przemykanie i niemal czołganie się między samochodami w celu zaobserwowania, kto wchodzi i wychodzi jest zachowaniem godnym człowieka?. Zastraszanie matki i jej dziecka poprzez wycelowanie zrobionym z dłoni pistoletem i wysyczanym „paf, paf już po was, już was nie ma” może ujść człowiekowi bezkarnie ?. Matka złożyła protest w biurze poselskim z prośbą o ochronę i interwencję. Co pan w tej materii uczynił będąc bezpośrednim świadkiem tych niewiarygodnie prostackich zachowań w stosunku do matki broniącej godności swojego dziecka. Pan Odrzygóźdź jest nauczycielem w-f tej dziewczynki.

Pytamy. Co jeszcze w Zespole Szkół w Białej k/Radzynia Podlaskiego ma się stać aby w końcu zachował się Pan odpowiedzialnie jako organ prowadzący szkołę ? Do jakiej tragedii musi dojść aby cokolwiek Pan uczynił i poważnie potraktował przekazywane od kilku miesięcy na Pana ręce i w Pana obecności uwagi o absurdach dziejących się w tej szkole pod kierunkiem pani dyrektor Jolanty Odrzygóźdź ???.

Chcemy w końcu mieć pewność, że powierzamy swoje dzieci placówce, która  dąży do autentycznego wspierania rozwoju każdego dziecka. Każdego,  nie tylko tego zdolnego, wybitnego, którym można pochwalić się przed nadzorem pedagogicznym bo zwyciężyło w konkursie. Każde dziecko, każdy człowiek zasługuje na szacunek, uwagę, wsparcie i troskę. Każde dziecko ma w sobie ukryty talent, predyspozycje, zdolności. Każde dziecko zasługuje na MIŁOŚĆ bo jest jedyne, niepowtarzalne w całym wszechświecie a szczególnie takie, które wymaga szczególnego wsparcia.

            Liczymy na zrozumienie i poważne potraktowanie naszej prośby traktując tę formę zwrócenia Pańskiej uwagi jako „ostatnią deskę ratunku” dla nas.

List powstał na podstawie dokumentów składanych u Wójta Gminy, Posła Jerzego Rębka w Lubelskim Kuratorium Oświaty, rozmów z dziećmi, rodzicami i pracownikami szkoły.

                                                           Z poważaniem

- w imieniu dzieci, których godność została naruszona,

- w imieniu dzieci, które nie miały zapewnionego bezpieczeństwa,

- w imieniu dzieci, które bały się iść do szkoły,

- w imieniu dzieci na które wzywana była policja,

- w imieniu rodziców publicznie poniżanych,

- w imieniu rodziców straszonych sądem rodzinnym i kuratorem,

- w imieniu rodziców, którzy wychodzili po „rozmowie” zapłakani

                                                                                  

                                           Rodzic (personalia do wiadomości redakcji)

 

P.S. W związku z tym, że pismo do Pana Wójta podpisane przez kilkudziesięciu rodziców nie doczekało się odpowiedzi, ten list otwarty podpisuje jedna osoba w imieniu wszystkich, żeby Pan miał jasność do kogo skierować odpowiedź.

P. S. Ze względu na wagę poruszanych kwestii oraz obawy o szykany ze strony państwa Odrzygóździów, prosimy o nieujawnianie naszych danych i zamieszczenie notki redakcyjnej „nazwiska i dane rodziców pozostają do wiadomości redakcji”. Tekst powyższego listu wysyłamy tradycyjna pocztą, priorytetem w dniu 8 listopada br.

Do wiadomości:

 1. Redakcja „Słowa Podlasia”
 2. Redakcja „Dziennika Wschodniego”
 3. Redakcja „Wspólnoty”
 4. Redakcja „Opinii”
 5. Administrator www.iledzisiaj.pl
 6. Lubelski Kurator Oświaty
 7. Rzecznik Praw Dziecka
 8. Poseł na Sejm RP Franciszek Stefaniuk
 9. Poseł na Sejm RP Jerzy Rębek
 10. Dziekan ks Roman Wiszniewski Parafia MBNP w Radzyniu Podlaskim
 11. W przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 7 dni : Elżbieta Jaworowicz – redaktor programu „Sprawa dla reportera”.

Odpowiedź Wiesława Mazurka - Wójta Gminy Radzyń Podlaski (wtorek, 8.11.2011 r.)

 

Z wielką uwagą i jednocześnie smutkiem zapoznałem się z treścią listu otwartego skierowanego do mnie. Moja dotychczasowa troska, zaangażowanie w sprawy oświaty a zwłaszcza w problemy Zespołu Szkół w Białej zostały skwitowane jako bezczynność i lekceważąca postawa. To stwierdzenie jest bardzo krzywdzące i nieprawdziwe. Wszyscy znają moje podejście do obowiązków. Zawsze staram się bardzo poważnie podejść do każdej sprawy.  Nigdy nie postępuję pochopnie. Wszystkie problemy najpierw rozpoznaję a dopiero później podejmuję decyzję. W swojej pracy kieruję się rozumem, sercem ale także prawem. Po dotarciu do mnie pierwszych sygnałów starałem się zapoznać z problemem rozmawiając z rodzicami jak też panią dyrektor. W szkole spotkałem się z dużą grupą rodziców. Tam wiele rzeczy wyjaśniliśmy sobie. Spotkałem się też z nauczycielami. Następnie o zbadanie sprawy poprosiłem  Kuratorium Oświaty. Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium nie dostrzegła nieprawidłowości. Na pisemną skargę rodziców zobowiązałem p. dyrektor do pisemnego wyjaśnienia.

Jest mi bardzo przykro, że rozpętany konflikt zamiast być rozwiązany daje tak negatywny obraz szkoły w mediach szkodząc dobremu imieniu szkoły   a co za tym idzie naszym dzieciom, jej uczniom.  Sprawy trudne powinniśmy rozwiązywać wspólnie rozmawiając ze sobą a nie obrzucać się zarzutami w mediach. Ja jako absolwent tej szkoły, wójt i jednocześnie rodzic ucznia jestem zaniepokojony takim przebiegiem niepotrzebnego konfliktu, który wyrządza tak wiele zła szkole a przede wszystkim naszym dzieciom. Moje dotychczasowe działania i podjęte kroki zmierzały do zażegnania konfliktu a nie do jego eskalacji. Chcę  łączyć a nie dzielić, pomagać a nie szkodzić. Pewnym jest, że zawsze wezmę w obronę słabszego a zwłaszcza ucznia. To on jest najważniejszy w szkole a nie urażona duma dorosłych. Zło powinniśmy zwyciężać dobrem. Szkoda, że osobiste konflikty przerodziły się w ogólną nienawiść, tak bardzo krzywdząc nasze dzieci.

 

Rodzice pytają: (wtorek, 8.11.2011 r.)

 

1. Wójt może zawiesić dyrektora szkoły tylko w jednym przypadku - kiedy toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne więc - w jakiej sprawie takie się toczy przeciwko Pani Odrzygóźdź - my nie wiemy, ale Wójt musi to wiedzieć skoro ją zawiesił
2. Wójt sam powołuje P.O. dyrektora więc dlaczego powołał Panią Jurek która była v-ce i brała udział we wszystkich poczynaniach dyrektorki, uczestniczyła i pozwalała, brała udział we wszystkich radach rodziców razem z Odrzygoździową i wspierała ją w tym całym bagnie,
3. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zostanie powołana 3 osobowa komisja z kuratorium i będą badać sprawę. Osobą, która będzie udostępniała dokumenty i "przyjmowała" komisję w szkole będzie oczywiście P.O., a co za tym idzie kolejna okazja do mataczenia

 

 

Odpowiedź Wójta Mazurka (czwartek, 10.11.2011 r.)


 


Radzyń Podlaski, 10 listopada 2011 r.

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Mediów Powiatu Radzyńskiego


Komunikat prasowy w sprawie działań podjętych przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski w związku z problemami dotyczącymi Zespołu Szkół w Białej

	Mając na uwadze ostatnie wydarzenia wokół funkcjonowania Zespołu Szkół w Białej, podjąłem decyzję o zawieszeniu Pani Jolanty Odrzygóźdź w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół, korzystając w tym zakresie z możliwości przewidzianej w Karcie Nauczyciela.
	Jednocześnie wystosowałem pismo do Lubelskiego Kuratora Oświaty, jako organu nadzoru pedagogicznego nad Dyrektorem Zespołu Szkół w Białej, z prośbą o jak najszybsze zajęcie stanowiska w sprawie problemów istniejących w tej placówce. Stanowisko Lubelskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, jest kluczowe dla dalszych decyzji w tej sprawie.

WÓJT GMINY RADZYŃ PODLASKI
 (-)Wiesław Mazurek


 

 

 

Z otrzymanego komunikatu nie dowiadujemy się z jakich przyczyn została zawieszona dyrektor szkoły w Białej. Będziemy oczekiwać na stanowisko Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Komentarze  

 
#1 RE: Dyrektor szkoły w Białej zawieszona. Co się dzieje w szkole?mala 2011-11-11 02:06
to jest po prostu karygodne co dzieje się w tej szkole..widać ze rodzice nie mieli wyjścia skoro obiło się to o gazety..A co do P.dyr..szkoda słów..jak tak można traktować dzieci i rodziców??PARANOJA!!
 
 
#2 #1 Re Dyrektor szkoły w Białej zawieszonagonia44 2011-11-11 07:46
Mowa jest także o pani zastępczyni, p. Jurek. Mam nadzieję, że władze oświatowe oraz te, które mają do tego prawo, rozliczą z efektów nauczania przyjacióleczki p. Odrzygóźdź, Przyjrzą się np pracy pani Łuby z kl.0, która przez półtora roku "uczyła" w klasie 1-3 ( bez odpowi8ednich kwalifikacji- w tej klasie? Jak sie nie lubi dzieci, to można iść do pracy w biurze albo w sklepie. Szok, kto to wszystko pozbiera....
 
 
#3 do 1anonim 2011-11-11 12:26
Można tak traktować, a wszystkiemu winne prawdopodobnie pewne rondo.
 
 
#4 hehMefisto 2011-11-11 13:19
Ucze sie w tej szkole ale dopiero teraz sie o tym dowiedziałem :P
Może w koncu cos zrobią:D
 
 
#5 do anonimabeata 2011-11-13 20:23
Bardzo bym chciała byś to przeczytał. Twój ostatni komentarz był bezczelny. Znałeś pana Kazimierza? Nie, bo jesteś za młody. Miałam wielką przyjemność znać Go osobiście a Jego małżonka uczyła mnie. On był wspaniałym pedagogiem, świetnym sąsiadem i bardzo porządnym człowiekiem. To co robi Jego synowa lub syn nie upoważnia Cię do obrażania Go. Nie dorastasz Mu do pięt - chociażby z powodu braku kultury. Czasami pomyśl, jeśli masz czym.
 
 
#6 do tego tam piątkianonim 2011-11-13 20:39
mam czym i myślę - może wbrew takim jak tam tego tam , ale , ale myślę - i co najgorsze wiem o czym myślę!!!!
 
 
#7 RE: Dyrektor szkoły w Białej zawieszona. Co się dzieje w szkole?boskixerxes 2011-11-14 19:27
A JA TAM SIE (...) UCZE I DOZNAŁEM SZOKU
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.