Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Grudzień na budowie pływalni

Piotr Sławecki   
piątek, 16 grudnia 2011 01:45

PływalniaBrak śniegu i zimowej scenerii przed Świętami, dla jednych, zwłaszcza najmłodszych, staje się powodem do zmartwień.

Są też i tacy, którzy nie tęsknią za obfitymi opadami i mrozem. Do tej grupy można zaliczyć pracujących przy budowie krytej pływalni w Radzyniu Podlaskim.

Budynek pływalni został w większości ocieplony na zewnątrz. Zakończył się montaż stolarki aluminiowej elementów okiennych i drzwi zewnętrznych oraz szklenie. Obecnie front robót skupił się na układaniu izolacji oraz zewnętrznej warstwy pokrycia z blachy na dachu pływalni. Równocześnie trwa instalacja przewodów i aparatury wentylacyjnej. Wewnątrz budynku robotnicy kończą tynkowanie hali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Wylewane są posadzki. Powstaje także aluminiowo-szklana ściana wewnętrzna oddzielająca hol wejściowy od głównej niecki pływackiej. W styczniu przewidywane jest rozpoczęcie układania płytek. Generalnym wykonawcą prac jest F.H.U. „FEWATERM".

Projekt pn. „Powiatowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim. Etap II – KRYTA PŁYWALNIA" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 167 626,97 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 9 734 101,57 zł.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj" obejmuje wykonanie krytej pływalni w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15a bezpośrednio przylegającej do istniejącej hali widowiskowo-sportowej, wyposażenia, wydzielonego terenu zielonego, placu przed wejściem głównym, podjazdu gospodarczego, dróg, chodników, parkingów, oświetlenia zewnętrznego oraz zieleni. W zakres pływalni krytej wchodzą: 1) basen pływacki 25,00x12,50 m, 2) basen szkoleniowo-rekreacyjny w skład którego wchodzą: a) basen do nauki pływania, b) basen rekreacyjny wraz z urządzeniami, 3) hol wejściowy z szatnią i toaletami (w tym dla osób niepełnosprawnych), 4) hol kasowy, 5) niezbędne zaplecze przebieralniowo-natryskowe, 6) zjeżdżalnia rurowa ślimakowa, 7) sauna, 8) pomieszczenia administracji, personelu oraz techniczne, 9) trybuny dla widzów (rodziców) oraz miejsca do siedzenia w strefie mokrej przy basenach. Budynek pływalni zostanie zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający maksymalną dostępność dla osób niepełnosprawnych.

.... z historii projektu:

29.05.2009 r. - rozpoczęcie naboru wniosków w ramach RPO WL na lata 2007-2013, tryb konkursowy

- ocena formalna, merytoryczna, strategiczna, decyzja Zarządu Województwa

24.08.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013.

- wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy

04.11.2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

12.11.2010 r. - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę krytej pływalni

- prace projektowe, dokumentacja techniczna - opracowanie projektu pływalni, instalacji, zagospodarowania terenu.

13.04.2011 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę

- wyłonienie inspektorów nadzoru oraz menedżera kontraktu

20.05.2011 r. - przekazanie placu budowy

- roboty budowlane

14.08.2012 r. - przewidywany termin zakończenia prac

Beneficjent/lider projektu: Miasto Radzyń Podlaski

Partnerzy projektu: Powiat Radzyński, Gmina Czemierniki, Gmina Radzyń Podlaski

logotyp

plywalnia_001plywalnia_003plywalnia_006plywalnia_007plywalnia_009plywalnia_010plywalnia_011plywalnia_012plywalnia_014plywalnia_015plywalnia_016plywalnia_017plywalnia_019plywalnia_028plywalnia_033plywalnia_035plywalnia_036plywalnia_037plywalnia_038plywalnia_049plywalnia_050plywalnia_053plywalnia_057plywalnia_058plywalnia_061plywalnia_064plywalnia_065plywalnia_068

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.