Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Robert Mazurek: dlaczego miasto chce sprzedać kurę znoszącą złote jajka?

Karol Niewęgłowski   
czwartek, 05 stycznia 2012 13:14

Lokale na ulicy OstrowieckiejPodczas ostatniej sesji rady miasta (27.12) pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych nr 1, 2, 3 i 4 przy ulicy Ostrowieckiej 5 oraz sprzedaży części udziału w nieruchomości budynku przy ulicy Rynek 10.

Zostało odczytane również pismo skierowane przez właścicieli budynku na ulicy Rynek do przewodniczącego rady miasta następującej treści:

- W związku z ukazaniem się informacji, że w dniu 27.12.2011 roku na sesji rady miasta będzie podjęta uchwała w sprawie sprzedaży lokali użytkowych przy ulicy Ostrowieckiej 5, prosimy przewodniczącego o wycofanie z porządku obrad tej kwestii. Uważamy, że zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 lipca 2011 roku pomiędzy Urzędem Miasta Radzyń Podlaski a nami, toczą się negocjacje w sprawie zamiany nieruchomości znajdującej się przy ulicy Rynek 10, która jest naszą własnością na lokale użytkowe przy ulicy Ostrowieckiej 5, których właścicielem jest miasto Radzyń Podlaski. Po dokonaniu wycen wyżej wymienionych lokali, obie strony wyraziły swoje stanowisko co nie świadczy o zakończeniu negocjacji. Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lipca 2011 roku § 2 ust.4 pkt 8, strony porozumienia po przekazaniu stanowisk spotkają się w siedzibie urzędu miasta w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w celu podjęcia ostatecznych ustaleń. Informujemy, że do dnia dzisiejszego takie spotkanie nie odbyło się, a miałoby ono na celu ostateczne uregulowanie spraw własnościowych. Mając na uwadze dobro miasta, prosimy o ostateczne zakończenie negocjacji, ponieważ w 90% osiągnięto już kompromis. Pozostawienie nieruchomości na tej działce w dotychczasowym stanie prawnym, może skomplikować dalsze losy placu publicznego wraz z halami targowymi. Przejęcie przez miasto naszej nieruchomości, spowoduje, że miasto będzie jedynym właścicielem na tym terenie i będzie mogło dowolnie nim gospodarować. Rozpoczęte z inicjatywy urzędu miasta negocjacje toczą się już od 7 miesięcy i wymagały dużego zaangażowania obu stron. Wnosimy, o wycofanie się przez pana burmistrza z zajętego stanowiska, jakim jest zerwanie negocjacji i sprzedaży lokali na przetargu. Pragniemy przypomnieć, że jest to już druga próba urzędu miasta pozyskania tego placu. Pierwsza próba była podjęta przez burmistrza Tetlaka i starosty, którzy doprowadzili do bezprawnego przejęcia na rzecz skarbu państwa naszej nieruchomości. W wyniku ich działań, skarb państwa przez okres 10 lat był właścicielem naszego rodzinnego domu o czym nigdy nie zostaliśmy poinformowani pomimo że pobierano od nas jako właścicieli podatki. W wyniku naszej interwencji, sąd zwrócił nam naszą nieruchomość. Oświadczamy, że jesteśmy zainteresowani polubownym załatwieniem sprawy i prosimy o wyznaczenie terminu spotkania w urzędzie miasta – podpisali Marek i Janusz Dadun.

- To co usłyszeliśmy jest dość istotna sprawą dla mieszkańców naszego miasta. Wiemy, że tymi lokalami są zainteresowani najemcy i przyznam się, gdy tylko dowiedziałem się o tym, że pan burmistrz podjął negocjacje z właścicielami budynków, bardzo mnie to ucieszyło. Ten budynek jest monumentem, nie pasującym do całego otoczenia. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o wygląd naszego rynku i proszę panie burmistrzu powiedzieć, dlaczego zerwał pan negocjacje? Z tego budynku miasto nie ma żadnych korzyści i pochwalam decyzję o usunięciu tego budynku, powrócenie do negocjacji byłoby bardzo cenne – mówił radny Sławomir Sałata.

Lokal na ulicy Rynek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos w sprawie lokali zabrał również radny Robert Mazurek: - Moje pytanie dotyczy lokali przy ulicy Ostrowieckiej 5. Dlaczego miasto chce się wyzbyć tych lokali? Nie zarzynajmy kury znoszącej złote jajka.

- Prowadziłem długie negocjacje z panami Dadun, rzeczoznawca wycenił ich lokale i dwa nasze sklepy. Obie strony przystały na uzgodnione warunki, chociaż ze strony miasta była to transakcja niekorzystna. Ostatecznie stanęło na tym, że panowie Dadun muszą dopłacić pewną sumę do naszych lokali, w wyniku tego otrzymałem od panów pismo, gdzie powołują się na konstytucję przy wywłaszczaniu i żądają dodatkowo po 10 tysięcy. Realizując ten wniosek wyszli byśmy jak przysłowiowy Zabłocki na mydle. Żądania z każdym pismem rosły, dlatego postanowiłem zerwać i zakończyć negocjacje – odpowiedział na pytanie Sałaty burmistrz Witold Kowalczyk.

- Odpowiadając na pytanie radnego Mazurka, występuję z prośbą do wysokiej rady o wyrażenie zgody na sprzedaż tych lokali z prostej przyczyny, w budżecie miasta nie ma wolnych środków finansowych. Pieniądze pozyskane z tej transakcji, zostaną przeznaczone jako wkład na ulicę Międzyrzecką oraz na zwrot zapłaty dla rodziców, którzy płacili świadczenia za przedszkole. Po prostu szukam pieniędzy, które pozwolą na zbilansowanie nowego budżetu na 2012 rok. Dodam również, że nie prawdą jest, że nie było spotkań, miały one miejsce po zerwaniu negocjacji. Wyjaśniłem, że w trakcie zamiany obowiązują określone żelazne zasady, nie można negocjować cen ustalonych przez rzeczoznawcę. W ostatniej chwili poszli właściciele po rozum do głowy i stwierdzili, że ze wszystkiego się wycofują i chcą dalej prowadzić negocjację – mówił dalej Kowalczyk.

- Te kilkaset złotych, jakie miałoby dostać miasto, jest nieporównywalnie mniejszą korzyścią niż usunięcie tego budynku i uważam, że chwila jest bardzo dobra na pozbycie się tego budynku. Ja wiem, że burmistrz szuka pieniędzy i ja to rozumiem, lecz jeśli mógłby pan zwrócić uwagę, wyciąga pan po raz kolejny sprawę przedszkola i odszkodowań, niedługo dojdzie do tego, że to rodzice będą winni i psują finanse miasta. Dla mnie jest to próba manipulacji, a wina za brak pieniędzy leży po stronie burmistrza i przewodniczącego. Nie można się zgodzić na to, aby zerwane negocjacje, miały wpływ na to, aby ten budynek stał jeszcze przez 5 czy 10 lat – dodał na zakończenie Sałata.

Stosunkiem głosów: 9 za, 5 przeciw i 1 wstrzymujący się, uchwała została przyjęta przez radnych.

 

 

Komentarze  

 
#1 Co zrobi PSSmichas25 2012-01-05 14:44
Ciekawe co zrobi pss jak ktos kupi mu 2 lokale w których prowadzi dzialalność!!
 
 
#2 BezsensŁukaszHetman 2012-01-09 02:14
W mojej opinii Urząd Miasta nie powinien rozważać pomysłu sprzedaży lokali użyteczności publicznej, bądź usługowych ze względu na to, że przez cały czas miasto może czerpać z tego comiesięczne korzyści.
Bezsensem jest jednorazowe zaspokojenie potrzeb finansowych dzięki sprzedaży tych lokali, w sytuacji gdy jeszcze przez wiele lat można systematycznie pobierać za nie opłaty dotyczące wynajmu.
 
 
#3 RE: Robert Mazurek: dlaczego miasto chce sprzedać kurę znoszącą złote jajka?KupTeraz1983 2012-01-31 15:51
Najprościej sprzedać, ale te władze nie potrafią nic innego. W rządzie podobnie...miejmy nadzieję że w końcu przyjdzie zmiana warty w radzyńskich instytucjach...
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.