Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 27 stycznia 2022 imieniny: Angela, Jan, Przybysław

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

Wielokulturowość ziemi radzyńskiej– szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego oraz żydowskiego na ziemi radzyńskiej

Tomasz Mańko   
piątek, 23 listopada 2018 07:00

KamieńW historii Rzeczypospolitej Radzyń Podlaski i okolice był miejscem szczególnym, w którym przyszło żyć przedstawicielom wielu narodów, religii i kultur, tworzącym „ekumeniczną przestrzeń” (w znaczeniu greckiego oikumene „wspólny, cały zamieszkały świat”).

Wielokulturowość Radzynia Podlaskiego i okolic oznacza, że społeczność miasta i okolic tworzyli przez stulecia przedstawiciele różnych narodów i religii. Szczególnie dwie główne grupy etniczne nadawały ziemi radzyńskiej tożsamość: to Polacy i Żydzi. Jednak żyli tutaj także Niemcy, Rusini, Romowie narody mające i tworzące swoje odrębne kultury.

W działania związane z zachowaniem pamięci o wielokulturowości ziemi radzyńskiej, m.in. śladów obecności reformacji protestanckiej i kultury żydowskiej na ziemi radzyńskiej włączył się Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim.

Popularyzacja XVI wiecznej Reformacji w Polsce ma na celu ukazanie jej dorobku i duchowego dziedzictwa oraz wpływu na rozwój kultury polskiej, języka ojczystego, oświaty, wychowania, szkolnictwa, nauki, dającego sposobność zetknięcia się naszego regionu po raz pierwszy z nowożytną kulturą europejską, a w efekcie – wprowadzenia go na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego.

Na placu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej przy ulicy Parkowej 35 w Radzyniu Podlaskim postawiony został Kamień Pamięci z tablicą poświęconą jubileuszowi 500-lecia Reformacji.Z okazji jubileuszu 550-lecia nadania prawa miejskiego Radzyniowi Podlaskiemu wykonany został drewniany Domek Książek Logos (mini-biblioteka), w którym znajdują się książki oraz literatura o tematyce religijnej w języku polskim, rosyjskim oraz angielskim, gdzie każdy może bezpłatnie wypożyczyć książkę do domu.

Na jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę został postawiony drewniany Krzyż wraz Tablicą Pamięci. Krzyż, będący „wotum wdzięczności Bogu za dar wolności” został uroczyście poświęcony w dniu 11 listopada 2018 r. W zasobach Kościoła znajduje się reprint Biblii Brzeskiej z roku 1564 r. perły polskiego renesansu oraz kserokopia książki Jana Kazanowskiego „Na upominanie Jana Kalwina do braciey polskiey napisane (przeciwko tablicy w Polszcze wydaney w ktorey chce pokazać żeby pismo święte o Troycy nie zawsze rozdzielnie mowiło./, Jana Kazanowskiego szlachcica krotka odpowiedź roku 1564”. Książka ta została wydana w drukarni Brześciu Litewskim i jest pierwszą książką napisaną w języku polskim przez mieszkańca Radzynia Podlaskiego. Te pozycje książkowe są do obejrzenia w bibliotece Kościoła.

Popularyzacja kultury żydowskiej wynika z konieczności zachowania śladów, pamięci oraz dorobku kultury społeczności żydowskiej na ziemi radzyńskiej, ukazania wspólnej historii Polaków i Żydów, wskazania elementów wspólnych w praktykach i wierzeniach religijnych, ukazanie bogactwa i duchowości kultury żydowskiej oraz jej wkładu w rozwój kultury na naszym terenie. Brak wiedzy i nieświadomość istnienia tej kultury często jest przyczyną pojawiania się różnych niewłaściwych przesądów i uprzedzeń rodzących postawy antysemityzmu. Przekazywana wiedza w ramach realizowanego projektu umożliwia budowanie mostów porozumienia, współpracy oraz przyjaźni między narodem polskim a żydowskim na lokalnym gruncie. Temu celowi służą prezentacje obrzędów i zwyczajów religijnych żydów radzyńskich obecnych w trakcie niektórych świąt, jak: Szabat, Pesach, Szawuot, Chanuka, Rosz Ha Szana; ekspozycja judaiców (Tora, mezuza, menora, szofar, tałes, jarmułka, odnaleziony fragment Tory, modlitewnik) związanych z tradycją żydowską; koncerty muzyki żydowskiej; spotkania z przedstawicielami narodowości żydowskiej oraz z osobami zaangażowanymi w dialog polsko-żydowski.

Na cele realizowanego projektu została udostępniona przez Kościół sala- miejsce spotkań kultur, w której są organizowane różne imprezy, wykłady naukowe, wystawy, koncerty, odczyty. Pomieszczenie służy organizacji spotkań małych oraz dużych grup osób. Zainteresowani proszeni są o uprzedni kontakt z koordynatorem projektu dr Tomaszem Mańko tel. 606 454 441.

Inicjatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że to miejsce na stałe zadomowi się w tutejszej przestrzeni, pozwoli lepiej zrozumieć historię naszego miasta i regionu, ukazując różnorodność wyznaniową i kulturową ziemi radzyńskiej, jak też przysłuży się budowaniu mostów porozumienia, dialogu, tolerancji, kształtowaniu postaw szacunku dla różnorodności, bez czego trudno jest funkcjonować we współczesnym wielokulturowym świecie.

181122-kchwerp-01181122-kchwerp-02181122-kchwerp-03181122-kchwerp-04181122-kchwerp-05181122-kchwerp-06181122-kchwerp-07181122-kchwerp-08181122-kchwerp-09181122-kchwerp-10181122-kchwerp-11181122-kchwerp-12

 

Komentarze  

 
#1 RE: Wielokulturowość ziemi radzyńskiej– szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego oraz żydowskiego na ziemi radzyńskiejpioter 2018-11-23 11:38
A gdzie słynne najważniejsze święto wieszania Purim? To święto dopiero podkresla dorobek kultury żydowskiej. Napisałbym dwa słowa więcej o tej "kulturze" ale mnie się nie chce.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.