Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Kto zostanie Bakałarzem Radzyńskim 2011?

Dariusz Magier   
poniedziałek, 21 listopada 2011 09:41

Jarmark w Radzyniu w 1918 rokuStaraniem środowiska radzyńskich historyków powołana została Kapituła Konkursu o Nagrodę BAKAŁARZA RADZYŃSKIEGO za najlepszą opublikowaną pracę naukową dotyczącą dziejów Radzynia lub ziemi radzyńskiej

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania przeszłością naszego miasta i ziemi radzyńskiej, wyróżnienie osób działających na rzecz odkrywania historii małej ojczyzny i popularyzacja prac o lokalnej przeszłości. Organizacji przedsięwzięcia podjęło się Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych powołując do Kapituły Konkursu aktywnych naukowo radzyńskich badaczy przeszłości i literatów.

W konkursie udział biorą wszystkie prace naukowe poświęcone historii Radzynia i ziemi radzyńskiej opublikowane w ostatnim czasie. Zadaniem Kapituły jest ocena ich jakości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia zagadnienia, stylu narracji i estetyki językowej, a w efekcie – wyłonienie autorów trzech najlepszych publikacji. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę Bakałarza Radzyńskiego za dany rok.

Pierwsza edycja konkursu zostanie rozstrzygnięta już za 2011 r. Uwzględniono w niej prace opublikowane w okresie od 1.01.2009 do 31.10.2011 r. Kapituła Konkursu już pracuje. W pierwszej fazie nominowano 6 prac, spośród których wyłonieni zostaną laureaci. Oto one: 

  1. Krzysztof Gombin, Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009.
  2. Alicja Gontarek, Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku [WRH, t. 6, 2009, s. 217-253].
  3. Dominika Leszczyńska, Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, Radzyń Podlaski 2011.
  4. Dariusz Magier, Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [RRH, t. 9, 2011, s. 116-134].
  5. Dariusz Magier, Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 [RRH, t. 9, 2011, s. 208-251].
  6. Dariusz Magier, A. Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski – Siedlce 2011.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas zwyczajowej Gali RaSIL w styczniu 2012 r.

Regulamin oraz bliższe informacje nt. Konkursu można znaleźć na www.rasil.home.pl.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.